Integritetspolicy

Policy för Vännäshandlarna som ägs av Vännäs Kommun, org.nr: 212000-2841. Webbplats: https://vannashandlarna.se.
Denna policy beskriver kortfattat hur vi tar in, lagrar och använder personuppgifter i referens till GDPR och andra förordningar.

Personuppgiftsansvarig

Ett företag är personuppgiftsansvarig när det ansvarar för att bestämma var och hur personuppgifter behandlas.

  • Genom GDPR måste personuppgiftsansvariga följa regler för hur data samlas in, vad de används för och hur länge de lagras. De måste även se till att personer kan få åtkomst till data om sig själva.
  • Personuppgiftsansvariga måste säkerställa att personuppgiftsbiträden uppfyller sina avtalsskyldigheter att behandla data på ett säkert och legalt sätt.

De personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

 syfte att tillhandahålla våra tjänster, vårda samt skapa nya kundrelationer samlar vi in personuppgifter. Dessa samlas in via personliga kontakter, offentliga register, vår webbplats eller sociala medier och lagras i våra system för digital kommunikation samt ekonomisystem. Detta görs med stöd i vårt intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi behandlar även vissa personuppgifter med stöd av lag som exempelvis bokföringslagen, och med stöd av avtal för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet.

Personuppgifter som vi hanterar

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer
  • Korrespondens mellan dig och Vännäshandlarna
  • IP-adresser kopplat till kontaktformulär och e-post

Underleverantörer

För att kunna erbjuda god service och kvalitet i våra kundrelationer så anlitar vi personuppgiftsbiträden, vilka kan komma att behandla personuppgifter på vårt uppdrag.
Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna. Det åligger den personuppgiftsansvarige att säkerställa att dessa följer våra säkerhetskrav och begränsningar.
I de fall vi behandlar information för kunds räkning är våra underleverantörer bundna av underbiträdesavtal.

Var personuppgifter behandlas

Personuppgifter behandlas både inom och utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES görs det förutsatt att motsvarande dataskydd efterlevs exempelvis genom att tjänsteleverantör certifierats enligt Privacy Shield-ramverket.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi lagrar om dig.
Du har rätt att invända till hur vi behandlar dina personuppgifter och att få felaktiga uppgifter korrigerade.
Du har rätt att få uppgifter borttagna och bli bortglömd i den mån det är möjligt utan att inskränka behandling baserat på juridiska skäl. Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.
Kontakta vannashandlarna@gmail.com vid synpunkter eller frågor.

Personuppgiftsbiträde

Ett företag är personuppgiftsbiträde när de behandlar personuppgifter åt en personuppgiftsansvarig. I GDPR har personuppgiftsbiträden skyldigheter att behandla data på ett säkert och legalt sätt.

Vi driver huvuddelen av våra tjänster som personuppgiftsansvarig, men det finns tillfällen när vi är verksamma som personuppgiftsbiträde i samarbetet med våra kunder. När Vännäshandlarna behandlar data åt en kund måste kunden ha relevant juridisk grund för att Vännäshandlarna ska behandla dessa data.
Exempel där Vännäshandlarna agerar som personuppgiftsbiträde:

  • Vännäshandlarna använder kundens personuppgifter i samband med Click & Collect  

Digital kommunikation

Cookies och spårning

Vännäshandlarnas digitala kommunikation kan innehålla cookies, webbanrop eller bilder som registrerar mottagarens aktivitet (såsom sidvisning eller klick) i förhållande till kommunikationen. Detta görs för att på aggregerad nivå bedöma hur väl vår tjänst eller kommunikation uppfyller mottagarnas behov med syfte att över tid förbättra vår kommunikation till varje mottagare.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig i grunden på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. I de fall det är praktiskt möjligt försöker vi begränsa spårning från externa webbplatser innan du som besökare aktivt visat intresse för innehållet genom exempelvis klick.

Vännäshandlarnas webbplats inkluderar innehåll från Instagram.

Säkerhet

Anslutning till Vännäshandlarnas webbplats erbjuds via krypterad anslutning (SSL). Kommunikation i Vännäshandlarnas interna system sker alltid via krypterad anslutning (SSL).
Observera dock att vissa kommunikationssätt, som e-post, i grunden inte är en säker kommunikationskanal för känsliga uppgifter. Kontakta oss för en alternativ hantering vid behov.

Tankar eller frågor?

Hör av dig!

Vännäshandlarnas presentkort

Nu finns det möjlighet att köpa Vännäshandlarnas presentkort både för privatpersoner och för företagare! 

Presentkortet säljs hos:
Vännäs – Poppins, Modemix och Brandts Blommor
Vännäsby – Qlip 4 you

För dig som företagare så kan du beställa presentkort mot faktura. 

Presentkortet gäller hos följande företag

Hotel Vännäs

Qlip 4 You

Bolist

Hos Oss i Vännäs

Johansson Maskin

Gulf

Returcentrum

AH:s Friskvård
& Massage

Vännäs Rygg &
Ledklinik

Modemix

Marias Nagelvård

Poppins

Coop Vännäs

Café Ljuslyktan

Umanveterinären

ICA Supermarket
Vännäs

Brandts Blommor
& Begravningsbyrå

Modemix

AH:s Friskvård
& Massage

Marias Nagelvård

Brandts Blommor
& Begravningsbyrå

Gulf

Bolist

Poppins

Qlip 4 You

Hotel Vännäs

Café Ljuslyktan

Vännäs Rygg & Ledklinik

Hos Oss i Vännäs

Johansson Maskin

Coop Vännäs

Returcentrum

ICA Supermarket Vännäs

Umanveterinären

Har du frågor, kontakta Emelie Höglander