Kul att du vill bli en Vännäshandlare!

Vännäshandlarna är en medlemsburen ekonomisk förening och vårt arbete bygger på att tillsammans blir vi starkare! Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra. Vår ambition är att du som medlem ska kunna sälja mer till fler, både till Vännäsbor och de som reser hit, så skapas också jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter som kan användas för hela samhället.

Föreningens medlemmar ska vara näringsidkare, fysiskt- eller juridisk person och förväntas följa föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem ska följa de riktlinjer som föreningen satt upp. Alla medlemmar har tillgång till föreningens logga och grafiska profil för att kunna bidra till att stärka vårt varumärke. Vi välkomnar alla medlemmar att bidra till samarbete med aktiviteter och upplevelser för att stärka Vännäs som plats. Delta med minst en representant på föreningsstämman och delta i föreningens arbetsgrupper.

Vill du också vara en del av Vännäshandlarna så kan du anmäla ditt intresse genom att mejla till vannashandlarna@gmail.com.
Här kan du ta del av vårt medlemserbjudande och läsa om vad det kostar att vara medlem.

Vännäshandlarnas presentkort

Nu finns det möjlighet att köpa Vännäshandlarnas presentkort både för privatpersoner och för företagare! 

Presentkortet säljs hos:
Vännäs – Poppins, Modemix och Brandts Blommor
Vännäsby – Qlip 4 you

För dig som företagare så kan du beställa presentkort mot faktura. 

Presentkortet gäller hos följande företag

Hotel Vännäs

Qlip 4 You

Bolist

Hos Oss i Vännäs

Johansson Maskin

Gulf

Returcentrum

AH:s Friskvård
& Massage

Vännäs Rygg &
Ledklinik

Modemix

Marias Nagelvård

Poppins

Coop Vännäs

Café Ljuslyktan

Umanveterinären

ICA Supermarket
Vännäs

Brandts Blommor
& Begravningsbyrå

Modemix

AH:s Friskvård
& Massage

Marias Nagelvård

Brandts Blommor
& Begravningsbyrå

Gulf

Bolist

Poppins

Qlip 4 You

Hotel Vännäs

Café Ljuslyktan

Vännäs Rygg & Ledklinik

Hos Oss i Vännäs

Johansson Maskin

Coop Vännäs

Returcentrum

ICA Supermarket Vännäs

Umanveterinären

Har du frågor, kontakta Emelie Höglander