Bli medlem

Kul att du vill bli en Vännäshandlare!

Vännäshandlarna är en medlemsburen ekonomisk förening och vårt arbete bygger på att tillsammans blir vi starkare! Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra. Vår ambition är att du som medlem ska kunna sälja mer till fler, både till Vännäsbor och de som reser hit, så skapas också jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter som kan användas för hela samhället.

Föreningens medlemmar ska vara näringsidkare, fysiskt- eller juridisk person och förväntas följa föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem ska följa de riktlinjer som föreningen satt upp. Alla medlemmar har tillgång till föreningens logga och grafiska profil för att kunna bidra till att stärka vårt varumärke. Vi välkomnar alla medlemmar att bidra till samarbete med aktiviteter och upplevelser för att stärka Vännäs som plats. Delta med minst en representant på föreningsstämman och delta i föreningens arbetsgrupper.

Vill du också vara en del av Vännäshandlarna så kan du anmäla ditt intresse genom att mejla till vannashandlarna@gmail.com.
Här kan du ta del av vårt medlemserbjudande och läsa om vad det kostar att vara medlem.