Fastighetsägare

Fastighetsägare

Vännäs Fastigheter AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Dom har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar sammanlagt en uthyrningsbar yta om 52 000 kvm med privatbostäder,  industribyggnader, särskilda boenden och butiks- och kontorslokaler.
Målet är att inom kommunen främja bostadsförsörjningen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till näringslivet. 

Lediga lokaler

Kommendörsgatan 3 – butik/kontorslokal
Yta ca: 75 – 300 kvm

Vegagatan 12 – kontorshotell
Yta ca: 11,2 – 18,5 kvm. Tillgång till gemensamma utrymmen som kök och kaffemaskin.

kontakt

Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 9B 
Öppettider och telefontider: måndag-torsdag 08.00-11.30, övrig tid gäller tidsbokning
Telefon: 0935 – 140 51
Epost: info.vannasfastigheter@vannas.se
Felanmälan: 0935 – 140 14
Webbsida: vannasfastigheter.se